Wat kunnen wij voor u doen?

  • Salarisadministratie en advies inzake fiscale en arbeidsrechtelijke verplichtingen, het samenstellen van arbeidscontracten;
  • inboeken en verwerken van de door u aangeleverde administratie;
  • het verwerken van de administratie uit uw medisch c.q. tandheelkundig softwarepakket;
  • samenstellen van uw jaarrekening;
  • elektronische aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, (incl. digitale balans, winst en verliesrekening, sinds 2004 verplicht), vennootschapsbelasting, omzetbelasting, en loonheffingen;
  • fiscale advisering;
  • begeleiding van controles, bezwaar- en beroepsprocedures, aangiften recht van successie/ recht van schenking;
  • indien gewenst, de bespreking van uw jaarrekening bij u thuis.

Wij maken gebruik van de modernste software en - in de meeste gevallen - elektronische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst, zodat uw aangiften snel en efficiënt kunnen worden afgewikkeld.

Zo ontvangen wij van de Belastingdienst een elektronische kopie van uw aanslagen, circa een week voordat u deze zelf ontvangt. Deze aanslagen controleren wij en zonodig maken wij bezwaar. Vervolgens sturen wij de gecontroleerde aanslag aan u door. Wanneer u de officiele aanslag van de Belastingdienst ontvangt, weet u dus al of deze door ons akkoord bevonden is.